"Uz Dong Yang Co" Rahbar xodimlar

Muxitdinov

Bosh direktor

Muxitdinov Azizbek Adilovich

xolnazarov

T.M.B.I Direktor

Xolnazarov Baxram Juraboyevich

Maxramov

M.M.B.I Direktor

Maxramov Baxtiyorjon Ismailovich

Ibragimov

Max.M.B.I Direktor

Ibragimov Otabek Saidbekovich